╧Ёртю
═ртшурЎш 
╨хъырьр
╨хёєЁё√ т Єхьє
═ют√х фюъєьхэЄ√ ╨┴

╟ръюэюфрЄхы№ёЄтю ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш

╧Ёртют√х ръЄ√ ╩ЁрёэюфрЁёъюую ъЁр 

└Ёїшт (юсэютыхэшх)

 

 

╟А╩О═а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╬Т 29.11.2005 N 951-╩З ╬а┬Н┼С┼Н╚И ╚З╠Е═Е═И╔а┬а╟А╩О═а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р "╬а╤Т╨У╩Т╙Р┼а┬Ы╤Ш┼Г╬а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н╬Г╬а╬Р├А═А ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╠И═И╤Т╨А╓И╚а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р ╚а╤И╤Т┼М┼а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Х ╬Р├А═О┬а├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р" (╧Р╚Н▀Т ╟С ╩К 23.11.2005)

(яю ёюёЄю эш■ эр 10 ш■ы  2006 уюфр)

<<< ═рчрф


  29 эо┐с░┐ 2005 уодраО 951-╩З
  -------------------------------------------------------------------
  
                 ╟А╩О═Н
                  
             ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р
                  
             ╬а┬Н┼С┼Н╚И ╚З╠Е═Е═И╔Н
      ┬а╟А╩О═а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р "╬а╤Т╨У╩Т╙Р┼а┬Ы╤Ш┼Г╬Н
      ╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н╬Г╬а╬Р├А═А ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И
    ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р - ╠И═И╤Т╨А╓И╚а╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р
    ╚а╤И╤Т┼М┼а╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Х ╬Р├А═О┬а├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И
             ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р"
  
                                ╧░шн┐тНК             ╟аъонюдательн╗ьаСюб░рнихма╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                          23 эо┐с░┐ 2005 уод═К  
    ╤▓р▓╝яаа1. ┬нх▒▓шав ╟аъон ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаота╖ ш╛няаа2001
  уодраа N  365-╩З "╬а с▓░ук▓у░е т╗▒шегюааш▒пюлнш▓еы╝нюго  ю░грна
  уо▒удар▒▓тенэой  тлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго  ъ░аяаа -  рдмшнис▓░р╢ишНК  ╩░р▒нюдар▒кюго  ъ░аяаа шаа си▒темхаа ш▒пюлнш▓еы╝ны╡а  ю░грнотНК  уо▒удар▒▓тенэой тлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аява(саашзмхнеэи┐ьиа ю▓а 7
  рвгу▒▓раа2001 уодраО 389-╩З, 11 рп░хл┐ 2002 уодраО 462-╩З; 11 ш╛няНК  2002 уодрааN 493-╩З, 26 ш╛няа▓002 уодраО 495-╩З, 9 рвгу▒▓раа2002
  уодраО 516-╩З, 8 юк▓яб░яа▓002 уодраО 524-╩З ша╡ эо┐с░┐ 2002 уодрааN
  545-╩З; 7 рп░хл┐ 2003 уодраО 570-╩З, 22 рвгу▒▓ра▓003 уодрааN 610-
  ╩З, 26 эо┐с░┐ 2003 уодраО 619-╩З ша│1 фекрб░яа▓003 уодраО 655-╩З;
  31 ьа░таа2004 уодраО 671-╩З, 5 ьа┐ 2004 уодраО 695-╩З, 7 ш╛няа▓004
  уодрааN 707-╩З, 12 юк▓яб░яа▓004 уодраО 782-╩З, 2 фекрб░яа▓004 уод═К  N 793-╩З ша▓9 фекрб░яа▓004 уодраО 824-╩З; 27 янвр░┐ 2005 уодрааN
  830-╩З, 22 февраляа▓005 уодраО 833-╩З, 15 ш╛ляа▓005 уодраО 898-╩З
  ша▒1 рвгу▒▓ра▓005 уодраО 924-╩З) слеф│╛щие шзмхнеэи┐:
    1) та▒та▓ьеа3:
    рбзр╢а "фепр░▓рмеэ▓а я░охк▓эогюаасопровюждхнияаа╩░р▒нюдар▒кюго
  ъ░аяваш▒кы╛╖ш▓╝;
    яо▒ыеарбзр╢а "фепр░▓рмеэ▓аэкоэомш╖ескоуоаразти▓ш┐м шнвх▒▓ш╢ищаи
  тнешнихаасв┐чей ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аявафопюлнш▓╝ рбзр╢еьааслеф│╛щегюНК  содх░жрния║Н
    "╙правыеншеаяоачакупкрмафл┐ уо▒удар▒▓тенэ╗╡ э│жфаКра▒эодр░▒ъогюНК  ъ░ая╗в;
    яо▒ыеа рбзр╢а "╩░р▒нюдар▒кюеа ъ░ахвохааъонт░оы╝нюн░хвичиоэнохНК  уп░рвлхнихвафопюлнш▓╝ рбзр╢еьа▒ыеду╛╣хго содх░жрния║Н
    "╙правыеншеа  уо▒удар▒▓тенэогюаа  с▓░юи▓хл╝эогюаа  эадчо░═К  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░ая╗в;
    2) с▓ат╝╛ 4 яо▒ыеа рбзр╢а "├лрва рдмшнис▓░р╢ишаа(у│бх░нр▓орйН
  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяааэаа ю▒нюваэии шаатоа ш▒пюлнхнихаа╩оэ▒▓ш▓│ции
  ╨ос▒ищ▒кюйа ╘ефе░р╢ишма федх░аы╝ны╡ачакюнотма╙▒тавраа╩░р▒нюдар▒кюго
  ъ░аяаашаачакюнотакра┐ ю▒│ще▒твляе▓ я░атовюеарегулироврнихаатоа т▒ехНК  с┤ера╡,  эа╡юд┐щи╡с┐а  таа тедхнишаа ш▒пюлнш▓еы╝ны╡а  ю░грнотНК  уо▒удар▒▓тенэой тлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяма эаа т▒ещаате░ри▓ю░ишНК  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяов фопюлнш▓╝ рбзр╢еьа▒ыеду╛╣хго содх░жрния║Н
    "╧ерв╗щаа чамх▒▓ш▓еы╝а улат╗а рдмшнис▓░р╢ишаа (у│бх░нр▓орай
  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аямачамх▒▓ш▓еы╝аулат╗ардмшнис▓░р╢ишаа(у│бх░нр▓орай
  ╩░р▒нюдар▒кюго   ъ░аяма  уп░рвля╛╣шйа  фелрми   рдмшнис▓░р╢ишНК  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяанхпос░еф▒▓тенэоаш▒пюлня╛▓ ю▓дхл╝э╗е яолэомю╖ияНК  рдмшнис▓░р╢ишаа╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяав соответ▒▓тии саара▒я░ефелхнихмН
  юб┐чанэо▒тей.";
    3) я░иыожхнихаа2 шзлюжит╝асогыа▒эоа я░иыожхниюааъааэа▒то┐щемуНК  ╟аъонуоН
  
    ╤▓р▓╝яаа 2. ═ас▓оя╣ищаа╟аъон т▒▓упах▓а таасилуаасоа фн┐  хго
  ю┤ициаы╝нюго юп│слиъоврнияоН
  
                          ├лрва рдмшнис▓░р╢ишНК                          ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                              .═о╥К┼В
  ╩░р▒нюда═К  29 эо┐с░┐ 2005 уод═К  N 951-╩З
  
  
  
  
  
                              ╧░шлоценшеН
                     ъаЗркоэ│а╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                     ю▓а29 эо┐с░┐ 2005 уоаN 951-╩З
                                   
                             "╧░шлоценшеа2
                     ъаЗркоэ│а╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяНК                 "╬ас▓░ук▓у░е т╗▒шегюаиспоынительноуоН
                     ю░грна уо▒удар▒▓тенэой тлас▓и
                  ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяан рдмшнис▓░р╢ишНК                     ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаи си▒темхНК                ш▒пюлнш▓еы╝ны╡аю░грнотагю▒│фа░с▓вхннюйН
                      тлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аявН
  
       ╚С╧О╦Н╚Т┼Л▄Н█Е ╬Р├А═Ы ├О╤У─А╨С╥В┼Н═О╔а┬Л╥И
             ╩Р═О─А╨С╩О├О ╩Р
                  
    ┬╗с╕ищаиспоынительн╗щаоргаэагю▒│фа░с▓вхннюйатлас▓и ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяан
             рдмшнис▓░р╢ияаКра▒эодр░▒ъогюакра┐
  
                ----------------------┬м
      -------------T-------+ ├лрва рдмшнис▓░р╢ишал------T-------------┬м
  -------+-----┬м -----+-----┬м ┬ж   (у│бх░нр▓орйа  ┬ж -----+-----┬м ------+-----┬м
  ┬ж╬▓фел яоачан┬ж ┬ж╤лужбрапюнж ┬ж ╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаж ┬ж╩оьи▓х▓аяож ┬ж╬▓фел спе- ┬ж
  ┬жщи▓хагю▒│- ┬ж ┬жьо╣эикювашжаL----------T----------- ┬жьобшличан ┬ж ┬жциаы╝нюйа ┬ж
  ┬жфа░с▓вхннюйа┬ж ┬жсовх▓ншкотжа      ┬ж      ┬жциоэнощаа ┬ж ┬жфокумеэ▓а- ┬ж
  ┬жтайэ╗а   ┬ж ┬ж     ┬ж      ┬ж      ┬жрабю▓е  ┬ж ┬жы╝нюйасв┐чиж
  L------------- L-----------      ┬ж      L----------- L------------
     --------T-----------T-------------+-----------T---T----T---------┬м
   ----+--┬м----+----┬м------+-----┬м-------+------┬м----+--┬м┬ж----+---┬м-----+----┬м
   ┬ж╟аье▒-┬ж┬ж╟аье▒тин┬ж┬ж╟аье▒ти▓хл╝┬ж┬ж╟аье▒ти▓хл╝ ┬ж┬ж╧ерв╗щжж┬ж╟аье▒- ┬ж┬ж╟аье▒тин ┬ж
   ┬жти▓хл╝┬ж┬жтельаа ┬ж┬жулат╗ардмшнж┬жулат╗а рдмшнж┬жчамх▒н┬ж┬ж┬жти▓хл╝ ┬ж┬жтельагыан┬ж
   ┬жулат╗а┬ж┬жулат╗а ┬ж┬жэи▒т░ации ┬ж┬жэи▒т░ации  ┬ж┬жти▓хл╝┬ж┬ж┬жулат╗а ┬ж┬жт╗а рдмшнж
   ┬жрдмшна┬ж┬жрдмшна ┬ж┬жъ░аяапюавюнж┬жъ░аяааяоатоп-┬ж┬жулат╗а┬ж┬ж┬жрдмшна ┬ж┬жэи▒т░ации┬ж
   ┬жэи▒тна┬ж┬жэи▒т░а- ┬ж┬жя░осам шм│-┬ж┬жро▒рма тн│тнж┬жрдмшна┬ж┬ж┬жэи▒т░а-┬ж┬жъ░аяаа яож
   ┬жра╢шиа┬ж┬жции ъ░аяжжще▒твеэн╗хмж┬жренэей яолшнж┬жэи▒тна┬ж┬ж┬жции  ┬ж┬жс▓░юин  ┬ж
   ┬жъ░аяаа┬ж┬жяоа топ-┬ж┬жчемхл╝э╗╡ шжжтикшмар│кюво-┬ж┬жра╢шиа┬ж┬ж┬жъ░аяапюжжтель▒▓т│м┬ж
   ┬жяоатон┬ж┬жро▒рма ┬ж┬жя░атовы╡а ┬ж┬жфи▓хл╝ фепр░н┬ж┬жъ░аяаа┬ж┬ж┬жтопрон ┬ж┬жр░╡ш▓еъна┬ж
   ┬жя░осам┬ж┬жсо╢шальнж┬жю▓ню╕еэий, ┬ж┬жтамхн▓раа яож┬ж   ┬ж┬ж┬жсам ргн┬ж┬жт│░хаа шжН
   ┬жэкоэон┬ж┬жэогюаа ┬ж┬жр│кювофин ┬ж┬жтзашмофейсна ┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жропрон ┬ж┬жцилш╣н  ┬ж
   ┬жьи╖х▒н┬ж┬жразти▓ш┐ж┬жтельадхпарнж┬жтвиюа▒ я░атон┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жь╗╕ыен-┬ж┬жэонъомь│н┬ж
   ┬жъогюаа┬ж┬ж    ┬ж┬жтамхн▓раа ┬ж┬жю╡░рнительн╗-┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жэогюаа ┬ж┬жэальноь│а┬ж
   ┬жразтин┬ж┬ж    ┬ж┬жшм│ще▒твеэнж┬жьиаю░грнаьиашжж   ┬ж┬ж┬жъомяна ┬ж┬жъомялеъ▒│┬ж
   ┬жти┐  ┬ж┬ж    ┬ж┬жэ╗╡ ю▓ню╕е-┬ж┬жъадровюйа яон┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬жыексаа ┬ж┬ж     ┬ж
   ┬ж   ┬ж┬ж    ┬ж┬жэий    ┬ж┬жыи▓шке    ┬ж┬ж   ┬ж┬ж┬ж    ┬ж┬ж     ┬ж
   L--T----L---T-----L-----T------L------T-------L-T-----┬жL---T----L----T-----
    ┬ж  ------   -------   --------     ┬ж   ┬ж  ┬ж     ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж   ┬ж  L-------┬м ┬ж
    ┬ж  ┬ж---------┬м┬ж-----------┬м┬ж┬ж─еяа░тамхн▓┬ж  ┬ж  --+--------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬ж╬▓фел яож┬ж┬ж ╧░рвотое ┬ж┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж  ┬ж╙правы┐╛- ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жфелрма ┬ж++уп░рвлхнихжж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж  ┬жщий фелрми┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ++эе▒ювернж┬жL-----------┬ж┬жя░атоох░а- ┬ж  ┬ж  ┬жрдмшнис▓н ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жшенэолхнж┬ж      ++эи▓хл╝э╗мшаж  ┬ж  ┬жра╢шиа╩░рнж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж┬жтнихаа ┬ж┬ж      ┬ж┬жю░грнаьиа шжа ┬ж  ┬жснофа░ско-┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬жL---------┬ж      ┬ж┬жъадровюйа ┬ж  ┬ж  ┬жуоаъ░аяаа ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяолш▓иъеа ┬ж  ┬ж  ┬ж     ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж  L----T------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж    ┬ж     ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж─еяа░тамхн▓┬ж  ┬ж --------     ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа  фелрмж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жъазр╖ес▓врмж  ┬ж ┬ж ┬ж╤оциаы╝н ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жтоеэн╗ьаа ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жэоня░ошзн ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++топро▒рма шжа ┬ж +-+тодс▓вхнн ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жто▒яи▓рниюаж  ┬ж ┬ж ┬жэ╗й фепр░н┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфопризывнюйж  ┬ж ┬ж ┬жтамхн▓  ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьолюдециа ┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж╙правыеншеа┬ж  ┬ж ┬ж ┬жяоас│╡уал-┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж ┬ж ┬жте░скоь│а ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж ┬ж ┬жу╖ет│а  шжа ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++ю░грнаьиа ┬ж  ┬ж +-+ю▓╖х▓ню▒▓шжа ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жье▒тноуоа ┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж- цент░а-┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жсамю│прав- ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жыизюваэнаяжа ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жыенш┐а   ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жс│╡уалтен ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж ┬жри┐    ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж------------┬м  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬ж╙правыеншеа┬ж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жяоа тзашмо-┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жфейс▓вш╛а сжа ┬ж +-+фелюп░юиз-┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жюб╣х▒▓тен- ┬ж  ┬ж ┬ж ┬жтодс▓враа ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жэ╗мшаа юб║-┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жхдиэенш┐мшмж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ++релшгиюзнынж  ┬ж ┬ж ┬ж╙правыеншеж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьиа ю░грни-┬ж  ┬ж +-+я░отокюла ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жча╢ш┐мшаа шжа ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьонш▓орину│ж  ┬ж ┬ж -----------┬м  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жьигра╢шон- ┬ж  ┬ж +-+ ╬▓фел  ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жэ╗╡ я░оце▒-┬ж  ┬ж ┬ж ┬ж ъадров ┬ж  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж┬жсов    ┬ж  ┬ж ┬ж L-----------  ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬жL------------  ┬ж ┬ж        ┬ж ┬ж
    ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж        ┬ж ┬ж        ┬ж ┬ж
  -----+---+----------+------------+----------------+-+----------------+-+-------┬м
  ┬ж  ┬ж  ┬ж    ╬░уаныаиспоынительнощавыа▒тиа╩░р▒нюдар▒кюго ъ░аяаа ┬ж ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж  ┬ж     ┬ж      ┬ж        ┬ж ┬ж        ┬ж ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж  L----┬м   L----┬м    ┬ж      ------ L----┬м    ----- L--┬м  ┬ж
  ┬ж----+----┬м---+-----┬м----+--┬м----+---┬м-------+-------┬м---+--┬м----+---┬м----+---┬м┬ж
  ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж┬ж─еяа░тан┬ж┬ж─еяа░-┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж─еяа░тамхн▓ яож┬ж╙пран┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж
  ┬ж┬жьентаа ┬ж┬жьента▒юнж┬жтамхн▓┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жфинрн▒рмм с╛д-┬ж┬жтле- ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬ж
  ┬ж┬жэкоэомшнж┬жциаы╝нюйж┬жшм│щен┬ж┬жяоа фен┬ж┬жце▓уаи ъонт░о-┬ж┬жэие ┬ж┬жсельна ┬ж┬жс▓░юин ┬ж┬ж
  ┬ж┬жче▒ъогюаж┬жча╣ш▓╗ ┬ж┬жс▓вхнн┬ж┬жыам  ┬ж┬жы╛о ╘иэансовыеж┬жяоа ┬ж┬жскоуоа ┬ж┬жтель▒▓-┬ж┬ж
  ┬ж┬жразтин ┬ж┬жэа▒хле- ┬ж┬жэ╗╡  ┬ж┬ж╤М╚м  ┬ж┬жуп░рвлхнияадхнж┬жфелрмж┬жхозяй▒-┬ж┬жтаа  ┬ж┬ж
  ┬ж┬жти┐, шнн┬ж┬жэи┐.  ┬ж┬жю▓нюна┬ж┬жяе╖р▓и,┬ж┬жяа░тамхн▓рапюаж┬жр░╡шнж┬жтва  шжМ--------┬ж
  ┬ж┬жте▒ти╢шйж┬ж╙правыен┬ж┬жшеншйа┬ж┬жтелх░а-┬ж┬жфинрн▒рмм с╛д-┬ж┬жтов ┬ж┬жяе░х░а-┬ж--------┬м┬ж
  ┬ж┬жшаатнешнж┬жэи┐ сон┬жL-------┬жфиотен ┬ж┬жце▓уаи ъонт░о-┬жL------┬жса▓ыва-┬ж┬ж─еяа░- ┬ж┬ж
  ┬ж┬жэи╡ св┐-┬ж┬жциаы╝нюйж    ┬жщанш┐ашжжы╛а╩░р▒нюдар▒н┬ж    ┬жю╣ещаа ┬ж┬жтамхн▓ ┬ж┬ж
  ┬ж┬жчей   ┬ж┬жча╣ш▓╗ ┬ж    ┬жс░еф▒▓тжжъогюаа ъ░аяаатжа   ┬жя░оь╗╕-┬ж┬жяоач░е-┬ж┬ж
  ┬жL---------┬жэа▒хле- ┬ж    ┬жьа▒сон ┬ж┬жь│нш╢ияальн╗хаж    ┬жыенэо▒-┬ж┬жчв╗чай-┬ж┬ж
  ┬ж---------┬м┬жэи┐ фен┬ж    ┬жт╗╡  ┬ж┬жюб░рзотанш┐╡ ┬ж    ┬жтиа  ┬ж┬жэ╗м син┬ж┬ж
  ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж┬жяа░тан ┬ж    ┬жъомь│н ┬жL---------------    L--------┬жт│аци┐ьжж
  ┬ж┬жьентабшнж┬жьентаа ┬ж    ┬жэикр╢ищжн--------------┬м    --------┬м┬жшагю▒│-┬ж┬ж
  ┬ж┬жюлоуин ┬ж┬жсо╢шальнж    L--------┬ж╩░р▒нюдар▒кюеа┬ж    ┬ж├ос│н ┬ж┬жфа░сна ┬ж┬ж
  ┬ж┬жче▒ъи╡ ┬ж┬жэой чан┬ж    --------┬м┬жъ░ахвохааъонтнж    ┬жфа░сна ┬ж┬жтвеэно-┬ж┬ж
  ┬ж┬жре▒у░н ┬ж┬жщи▓ыанрнж    ┬ж─еяа░- ┬ж┬жрольно-ревшзи-┬ж    ┬жтвеэнохжжь│аэко-┬ж┬ж
  ┬ж┬жсов,  ┬ж┬жселхнияаж    ┬жтамхн▓ ┬ж┬жюнохаауп░рвлхнж    ┬жуп░рвн ┬ж┬жыогшна ┬ж┬ж
  ┬ж┬жэкоыогшиж┬ж╩░р▒нюна┬ж    ┬жяоа фин┬ж┬жэие      ┬ж    ┬жыеншеа ┬ж┬жче▒ъомужж
  ┬ж┬жшаар╗бюнж┬жфа░скоуож    ┬жчи╖х▒н ┬жL---------------    ┬жте▓х░и-┬ж┬жъонт░о-┬ж┬ж
  ┬ж┬жхозяй▒- ┬ж┬жъ░аяаа тжа    ┬жъой  ┬ж---------------┬м    ┬жэа░шиа ┬ж┬жы╛а  ┬ж┬ж
  ┬ж┬жтвеэнощаж┬жь│нш╢и- ┬ж    ┬жъ│ль▓│-┬ж┬ж╨еуиоэальнаяаа┬ж    L--------L--------┬ж
  ┬ж┬жфе┐тельнж┬жяальн╗хаж    ┬жреа  шжжэнергети╖х▒кр┐ж    --------┬м--------┬м┬ж
  ┬ж┬жэо▒тиа ┬ж┬жюб░рзо- ┬ж    ┬жспор▓│ ┬ж┬жъомш▒▒ш┐а- фен┬ж    ┬ж╩оьи▓х▓ж┬ж╙прав- ┬ж┬ж
  ┬жL---------┬жтанш┐╡ ┬ж    L--------┬жяа░тамхн▓ цен┬ж    ┬жяоа тин┬ж┬жыеншеа ┬ж┬ж
  ┬ж---------┬мL---------         ┬жша▓р░ифов   ┬ж    ┬жэогран ┬ж┬жуо▒уна ┬ж┬ж
  ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж---------┬м         L---------------    ┬жфа░с▓вужжфа░с▓н ┬ж┬ж
  ┬ж┬жьентаа ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж         ---------------┬м    ┬жша▒рдо-┬ж┬жтенэогюжж
  ┬ж┬жя░оь╗╕- ┬ж┬жьентаоснж         ┬ж─еяа░тамхн▓ яож    ┬жтодс▓вужжс▓░юин ┬ж┬ж
  ┬ж┬жыенэо▒тиж┬жразюва- ┬ж         ┬жфинрн▒ювоь│а шжа   L--------┬жтельно-┬ж┬ж
  ┬ж┬жшалх▒ны╡ж┬жэи┐  шжа        ┬жфонфовюм│ р╗н-┬ж        ┬жуоаэад-┬ж┬ж
  ┬ж┬жре▒у░▒ювж┬жэа│ъиа ┬ж         ┬жъ│а      ┬ж        ┬жчо░раа ┬ж┬ж
  ┬жL---------L---------         L---------------        L--------┬ж
  ┬ж---------┬м---------┬м         ---------------┬м        --------┬м┬ж
  ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж┬ж─еяа░тан┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓  ┬ж        ┬ж╩оьи▓х▓ж┬ж
  ┬ж┬жьентаа ┬ж┬жьентаа ┬ж         ┬жяо▓ребш▓еы╝▒- ┬ж        ┬жцилш╣н ┬ж┬ж
  ┬ж┬жъомяна ┬ж┬жчд░рво- ┬ж         ┬жъой с┤ер╗а шжа        ┬жэонъом-┬ж┬ж
  ┬ж┬жыексноуож┬жю╡░рне- ┬ж         ┬жрегулироврнияаж        ┬жь│нрл╝-┬ж┬ж
  ┬ж┬жразти▓ш┐ж┬жэи┐   ┬ж         ┬жр╗нъаарлкюгоы┐ж        ┬жэогюаа ┬ж┬ж
  ┬ж┬жъ│░ю░▓ювжL---------         L---------------        ┬жхозяй▒-┬ж┬ж
  ┬ж┬жша▓у░ичнж---------┬м         ---------------┬м        ┬жтва  ┬ж┬ж
  ┬ж┬жьаа   ┬ж┬ж─еяа░тан┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓ яож        L--------┬ж
  ┬жL---------┬жьентаа ┬ж         ┬жт░аэ▒пю░▓уаи ┬ж        --------┬м┬ж
  ┬ж---------┬м┬жъ│ль▓│р╗ж         ┬жсв┐чиа    ┬ж        ┬ж╩оьи▓х▓ж┬ж
  ┬ж┬ж╙правыен┬жL---------         L---------------        ┬жяоар░н ┬ж┬ж
  ┬ж┬жэие  яож---------┬м         ---------------┬м        ┬жхи▓хкн ┬ж┬ж
  ┬ж┬жчакупкрмж┬ж╙правыен┬ж         ┬ж─еяа░тамхн▓  ┬ж        ┬жт│░хаи ┬ж┬ж
  ┬ж┬жфл┐ уон┬ж┬жэие   ┬ж         ┬жяоатопро▒рма ┬ж        ┬жу░афон ┬ж┬ж
  ┬ж┬жс│др░▒- ┬ж┬ж╟А├Сраа ┬ж         ┬жтопыивэонэнернж        ┬жс▓░юин ┬ж┬ж
  ┬ж┬жтвеэн╗хажL---------         ┬жуе▓ш╖ескоуоа ┬ж        ┬жтель▒н ┬ж┬ж
  ┬ж┬жэ│жфаа ┬ж---------┬м         ┬жъомялеъ▒а   ┬ж        ┬жтв│". ┬ж┬ж
  ┬жL---------┬ж╩оьи▓х▓а┬ж         L---------------        L--------┬ж
  ┬ж     ┬жяоафелрмж                             ┬ж
  ┬ж     ┬жьолюдециж                             ┬ж
  ┬ж     L---------                             ┬ж
  L-------------------------------------------------------------------------------
                  
                  

<<< ═рчрф

 
╨хъырьр

╥хьрЄшўхёъшх ЁхёєЁё√

═ютюёЄш ёрщЄр "╥■Ё№ьр"


═ютюёЄш

╧Ёртю ┴хырЁєёш

▐ьюЁ

╤═├ ┴шчэхё - ─хыютющ ╧юЁЄры. ╩рЄрыюу. ═ютюёЄш

╨хщЄшэу@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz